E-ISSN: 1308-5263
Hypericium perforatum extract (St. John’s Wort) and hypericin induce apoptosis in leukemic HL-60 cells by effecting h-TERT activity [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2007; 24(3): 127-133

Hypericium perforatum extract (St. John’s Wort) and hypericin induce apoptosis in leukemic HL-60 cells by effecting h-TERT activity

Kezban Pınar Özen1, Fahri Şahin1, Çığır Biray Avcı2, Yaşar Hışıl3, Cumhur Gündüz2, Güray Saydam1
1Department Of Hematology, Ege University Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Medical Biology, Ege University Hospital, İzmir, Turkey
3Department Of Food Science, Ege University Engineering, İzmir, Turkey

Hypericin is the main active component of Hypericium perforatum (St. John's Wort). Hypericin has been proven to have antitumoral effect in in vitro condition against solid tumors by deteriorating the mitochondrial functions. It has also anti-leukemic effect in in vitro conditions. However, there has not been any comparative study with hypericin and extract obtained from Hypericium perforatum L. In this study, it has been aimed to investigate the potential cytotoxic role of the extract obtained from Hypericium perforatum grown in Ege region on leukemic cell line, to compare the cytotoxic effects of both extract and hypericin in HL-60 cells, and to clarify the underlying mechanism(s) of this cytotoxicity. Hypericium perforatum extract was used in dilutions as 1/1000, 1/5000, 1/10.000, 1/50.000 and the IC50 value was found to be as 1/10.000 dilution. Hypericin
was found to have cytotoxicity in HL-60 cells in time and dose dependent manner between the doses of 1nM to 100 μM with IC50 dose of 0.5 μM. Hypericin with the dose of 0.5 μM had similar cytotoxicity pattern with the cytotoxicity curve obtained with 1/10000 diluted extract. Apoptosis as an underlying mechanism of this cytoxocity was shown in HL-60 cells after incubation with IC50 dose of hypericin which was more remarkable at 48th hours by using acridine orange/ethidium bromide dye method. Total RNA was isolated concomittantly and h-TERT mRNA expression was analyzed at Light Cycler Real-time online polymerase chain reaction and it was found that the mRNA expression was meaningfully decreased at 48th hour of incubation of cells with hypericin. According to results of this study, we have shown that hypericin, as main cytotoxic compound of Hypericium perforatum L, induces apoptosis in HL-60 cells via effecting h-TERT mRNA expression

Keywords: Hypericium perforatum L., hypericin, acute leukemia, h-TERT


Sarı kantaron ekstraktı ve hiperisin HL-60 akut miyeloblastik lösemi hücre dizisinde h-TERT üzerinden apoptotik etki göstermektedir

Kezban Pınar Özen1, Fahri Şahin1, Çığır Biray Avcı2, Yaşar Hışıl3, Cumhur Gündüz2, Güray Saydam1
1Department Of Hematology, Ege University Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Medical Biology, Ege University Hospital, İzmir, Turkey
3Department Of Food Science, Ege University Engineering, İzmir, Turkey

Hiperisin, sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) olarak bilinen bitkinin aktif bileşenlerinden birisidir. Hiperisinin antitümöral özellikleri olduğu solid organ tümörlerinin hücre dizileri ve hayvan modellerinde gösterilmiş ve bunun mitokondrial fonksiyonlarda bozulma neticesinde ortaya çıktığı gösterilmiştir. In vitro antilösemik etkisi de vardır. Ancak etki mekanizması tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Hiperium ekstraktı ile hiperisine ait karşılaştırmalı sitotoksisite çalışması yoktur ve sitotoksisitenin altında yatan mekanizma aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada Ege Bölgesinde yetişen sarı kantaron otundan Hypericum perforatum ekstraktının elde edilip, bu ekstraktın HL-60 lösemik hücre dizisinde doz ve zamana bağımlı sitotoksisitesi olup olmadığını ve varsa bu sitotoksisik etkiyi hiperisinin sitotoksik özellikleri ile karşılaştırmak ve bu etkinin altında yatan mekanizmanın açıklanması amaçlanmıştır. Sarı kantaron otu ekstraktının 1/1000, 1/5000, 1/10.000, 1/50.000 dilüsyonları ile yapılan deneylerde, IC50 dozunun 1/10.000 dilüsyon olduğu görüldü. Hiperisin ile, 1nM ve 100 μM aralığında logaritmik artış gösteren dozlarda yapılan deneylerde de doz ve zamana bağımlı sitotoksisite olduğu ve 0.5 μM konsantrasyonunun, ekstraktın 1/10.000 dilüsyonunun gösterdiği eğriye paralel bir sitotoksisite gösterdiği tespit edildi. Hiperisinin sitotoksisite mekanizmasına yönelik olarak yapılan Acridine oranj/ethidium bromide boyamasında, 48. saatte belirgin olmak üzere IC50 dozunda, kontrollere oranla belirgin apoptozis varlığı saptanmı ştır. Eş zamanlı olarak total RNA izole edilerek Light Cycler Real-time online polimeraz zincir reaksiyonu
cihazında kit manueline uygun olarak h-TERT mRNA ekspresyonu çalışılmış ve 48. saatte belirgin ekspresyon azalması olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, kantaronun esas etken maddesi olan hiperisinin, HL-60 hücre dizisinde h-TERT ekspresyonunu etkileyerek apoptozisi uyardığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hypericium perforatum L., hiperisin, akut lösemi, h-TERT


Kezban Pınar Özen, Fahri Şahin, Çığır Biray Avcı, Yaşar Hışıl, Cumhur Gündüz, Güray Saydam. Hypericium perforatum extract (St. John’s Wort) and hypericin induce apoptosis in leukemic HL-60 cells by effecting h-TERT activity. Turk J Hematol. 2007; 24(3): 127-133

Corresponding Author: Güray Saydam, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2019) = 1.685