E-ISSN: 1308-5263
Long-term outcome in children with nutritional vitamin B12 deficiency [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(4): 286-293 | DOI: 10.5152/tjh.2011.82  

Long-term outcome in children with nutritional vitamin B12 deficiency

Melike Sezgin Evim1, Şahin Erdöl2, Özlem Özdemir3, Birol Baytan1, Adalet Meral Güneş1
1Department Of Pediatric Hematology, Faculty Of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey
2Department Of Pediatrics, Faculty Of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey
3Department Of Pediatric Neurology, Faculty Of Medicine, Uludağ University, Bursa, Turkey

OBJECTIVE: Vitamin B12 deficiency is frequently observed in developing countries. Herein we report the long-term clinical and laboratory outcomes in 45 children presented with various symptoms of vitamin B12 deficiency.
METHODS: Symptoms and physical findings, and percentiles for weight, height, and head circumference at presentation were recorded. The educational level of the patients’ mothers, vitamin B12 deficiency-related diseases and family income data were collected. Complete blood count, serum vitamin B12, folate, iron, iron binding capacity and ferritin, and plasma homocysteine levels were recorded measured at presentation. The patients were treated with vitamin B12, as follows: 1 mg/d IM for 1 week, followed by 1 mg IM QWK for 2 weeks, and then monthly 1mg injections. Patients were neurologically and hematologically re-evaluated after treatment. The visual evoked potential (VEP) test was used to examine the integrity and function of the visual pathway. Brainstem evoked potential (BAEP) responses were used to analyze auditory function. Neuromotor development was assessed using Denver II Development Screening Test.
RESULTS: The mean age of 20 male and 25 female patients was 5.6±5.9 years (range: 1.4 months-17 years). The most common symptoms at presentation were weakness, failure to thrive, and hematologic manifestations (pallor, petechiae, ecchymosis). Abnormal neurologic findings at presentation were observed in 20% of the patients, and were more commonly observed in those <2 years. VEP, BAEP, and Denver II Development tests were performed in 66% of the patients one year after vitamin B12 replacement was started. VEP and BAEP interval prolongation was observed in 37% and 17% of the cases, respectively. Denver II Development Test results showed developmental delay in 20% of the patients tested.
CONCLUSION: All the patients achieved full hematologic recovery within 1 month of treatment onset. Neurological symptoms resolved following B12 administration; however, during long-term follow-up ranged from 17% to 37% of the tested patients had persistent VEP; BERA, and Denver II abnormalities. Neurological symptoms resolved following B12 administration; however, during long-term followup 33% of the patients had persistent VEP, BERA, and Denver II abnormalities. As such, clinicians should continue to follow-up such patients even after hematologic and clinical improvement are obtained in order to assess their neurologic status.

Keywords: Vitamin B12 deficiency, children, neurologic outcome


Nutrisyonel vitamin B12 eksikliği olan çocuklarda uzun dönem sonuçlar

Melike Sezgin Evim1, Şahin Erdöl2, Özlem Özdemir3, Birol Baytan1, Adalet Meral Güneş1
1Pediatrik Hematoloji Bölümü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
2Pediatri Bölümü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye
3Pediatrik Nöroloji Bölümü, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye

AMAÇ: Vitamin B12 eksikliği gelişmekte olan ülkelerde sık görülür. B12 eksikliğinin değişik yakınmaları ile gelen 45 çocuğun uzun dönem laboratuar ve klinik bulgularını bildirdik.
YÖNTEMLER: Başvuru anındaki yakınma ve muayene bulguları, kilo, boy ve baş çevresi persentilleri not edildi. Annenin eğitim düzeyi, eşlik eden hastalıklar ve aile geliri sorgulandı. Tanıdaki tam kan sayımı, serum vitamin B12, folat, demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin ve plazma homosistein seviyeleri kaydedildi. Tedavi için B12 intramüsküler olarak ilk hafta her gün, sonra iki hafta boyunca haftada bir, takiben aylık verildi. Tedaviden sonra hastalar nörolojik ve hematolojik bulgular için tekrar değerlendirildi. Görsel uyarılmış potansiyel (VEP), görsel yolların fonksiyonlarını ve bütünlüğünü değerlendirmede kullanıldı. Beyin sapı uyarılmış işitsel cevapları (BAEP), işitsel fonksiyonları değerlendirmek için kullanıldı, Nöromotor gelişim, Denver II gelişim tarama testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaş ve cinsiyet oranı sırasıyla 5.6±5.9 yıl (1.4 ay -17 yıl), 20 erkek/25 kız idi. En sık yakınmalar halsizlik, gelişme geriliği ve hematolojik yakınmalardı. Baş vuruda anormal nörolojik bulgular tüm vakaların %20’sinde görüldü. Bu bulgular iki yaştan küçük çocuklarda daha sıktı. B12 tedavisinden bir yıl sonra VEP, BERA ve Denver II gelişim testi vakaların %66’sına yapıldı. VEP ve BERA’da uzama sırasıyla vakaların %37 ve %17’sinde gösterildi. Denver II gelişim testi %20 hastada gecikmiş bulundu.
SONUÇ: Tüm çocuklarda birinci ayda tam hematolojik düzelme sağlandı. Baş vuruda nörolojik bulgular iki yaş altında daha sık görüldü. Bu bulgular B12 tedavisi ile geriledi. Buna karşın uzun dönem sonuçlarda VEP, BERA ve Denver II testinde bozukluk test yapılan olguların %17'si ile %37'si arasında değişen oranda devam ediyordu. Bu nedenle klinisyenler bu çocukları hematolojik ve klinik düzelme olsa bile nörolojik prognoz açısından uzun vadeli izlemeli ve değerlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12 eksikliği, çocuk, nörolojik sonuçlar


Melike Sezgin Evim, Şahin Erdöl, Özlem Özdemir, Birol Baytan, Adalet Meral Güneş. Long-term outcome in children with nutritional vitamin B12 deficiency. Turk J Hematol. 2011; 28(4): 286-293

Corresponding Author: Melike Sezgin Evim, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650