E-ISSN: 1308-5263
The predictive value of stimulation index calculated by modified mixed lymphocyte culture in the detection of GVHD following hematopoietic stem cell transplantation [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2010; 27(4): 263-268 | DOI: 10.5152/tjh.2010.48  

The predictive value of stimulation index calculated by modified mixed lymphocyte culture in the detection of GVHD following hematopoietic stem cell transplantation

Hülya Sayılan Şen1, Tülay Kılıçaslan Ayna2, Hayriye Şentürk Çiftçi2, Sevgi Kalayoğlu Beşışık3, Emel Ayşe Onal4, Arzu Akçay1, Hülya Bilgen5, Mehmet Gürtekin2, Deniz Sargın3, Mahmut Çarin2
1Department Of Hematology, Bakırköy Maternity And Children’s Diseases Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Medical Biology, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3Department Of Internal Medicine, Division Of Hematology, İstanbul Medical Faculty, İstanbul University, Istanbul, Turkey
4Department Of Public Health, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
5Blood Bank, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: Mixed lymphocyte culture (MLC) is one of the routine tests performed prior to hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) as a predictive assay for assessing the quality of donor matching and graft-versus-host disease (GVHD). The stimulation index is one of the formulas of the MLC test, and it is used for evaluation of matching between donor and recipient. Modified MLC (mMLC) test is produced by adding various cytokines to the MLC test, and increased sensitivity has been reported with this modification.
METHODS: The importance of the stimulation index values in MLC and mMLC tests was evaluated in 59 patients who received HSCs from human leukocyte antigen-identical sibling donors. In the mMLC test, cytokines were added as interleukin (IL)-2, IL-2 + IL-4 and IL-2 + interferon (IFN)-gamma + tumor necrosis factor (TNF)-alpha. Stimulation index values in mMLC test were compared with stimulation index values in MLC test.
RESULTS: Twenty-three (39%) patients developed GVHD. When evaluated in terms of stimulation index >1 patients, in MLC, 55% of the patients developed GVHD (p=0.229), whereas these values were 75% in the IL-2 added mMLC test (p=0.035), 100% in the IL-2 + IL-4 added mMLC test (p=0.076) and 85.7% in the IL-2 + IFN-gamma + TNF-alpha added mMLC test (p=0.015).
CONCLUSION: mMLC increased the sensitivity of the test. The relation between the positive results and evidence of GVHD after transplantation was found significant.

Keywords: Stimulation index, mixed lymphocyte culture, hematopoietic stem cell transplantation, cytokines


Hematopoetik kök hücre naklini takiben gelişen GVHD’nin saptanmasında modifiye mikst lenfosit kültür testinde hesaplanan stimülasyon indeksinin belirleyici değeri

Hülya Sayılan Şen1, Tülay Kılıçaslan Ayna2, Hayriye Şentürk Çiftçi2, Sevgi Kalayoğlu Beşışık3, Emel Ayşe Onal4, Arzu Akçay1, Hülya Bilgen5, Mehmet Gürtekin2, Deniz Sargın3, Mahmut Çarin2
1Bakırköy Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Hematoloji Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Moleküler Biyoloji Bölümü, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Bankası, İstanbul

AMAÇ: Mikst lenfosit kültür testi hematopoetic kök hücre naklinden önce, donör uyumunu ve graft versus host hastalığını önceden belirlemek amacı ile yapılan bir testtir. Stimülasyon indeksi mikst lenfosit kültür testinde kullanılan formüllerden biridir ve alıcı ile verici arasındaki uyumu belirlemek için yapılır. Modifiye mikst lenfosit kültür testi ise mikst lenfosit kültür testine çeşitli sitokinlerin ilave edilmesiyle yapılır ve yapılan bu değişiklikle duyarlılıkta artış olduğu saptanmıştır.
YÖNTEMLER: HLA uyumlu donörden hematopoetik kök hücre nakli yapılacak 59 hastada Mikst Lenfosit Kültür ve Modifiye Mikst Lenfosit Kültürdeki stimülasyon indeksi değerlerine bakılmıştır. Modifiye mikst lenfosit kültür testinde sitokinler interlökin-2, interlökin-2 + interlökin-4 ve interlökin-2 + interferon-gama + tümör nekrozis faktör-alfa şeklinde eklenmiş ve modifiye mikst lenfosit kültüründeki stimülasyon indeksi değerleri, mikst lenfosit kültüründeki stimülasyon indeksi değerleriyle karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Yirmi üç hastada (%39) graft versus host hastalığı oluşmuştur. Mikst lenfosit kültürde stimülasyon indeksi >1olan hastalara bakıldığında hastaların %55'inde graft versus host hastalığı görülmüştür (p: 0,229). Bunun yanı sıra interlökin-2 ilavesi ile yapılan modifiye mikst lenfosit kültür testinde stimülasyon indeksi >1 olan hastaların %75'inde (p=0,035); interlökin-2 + interlökin-4 ilavesi ile yapılan modifiye mixt lenfosit kültür testinde stimülasyon indeksi >1 olan hastaların %100’ünde (p=0,076) ve interlökin-2 + interferon-gama + tümör nekrozis faktör-alfa ilavesi ile yapılan modifiye mixt lenfosit kültür testinde stimülasyon indeksi >1 olan hastaların %85,7’sinde (p=0,015) graft versus host hastalığı görülmüştür.
SONUÇ: Modifiye mikst lenfosit kültür, testin duyarlılığını arttırmıştır ve pozitif sonuçlar ile transplantasyondan sonra graft versus host hastalığının gelişmesi arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Stimülasyon indeksi, mikst lenfosit kültür, hematopoetik kök hücre nakli, sitokinler


Hülya Sayılan Şen, Tülay Kılıçaslan Ayna, Hayriye Şentürk Çiftçi, Sevgi Kalayoğlu Beşışık, Emel Ayşe Onal, Arzu Akçay, Hülya Bilgen, Mehmet Gürtekin, Deniz Sargın, Mahmut Çarin. The predictive value of stimulation index calculated by modified mixed lymphocyte culture in the detection of GVHD following hematopoietic stem cell transplantation. Turk J Hematol. 2010; 27(4): 263-268

Corresponding Author: Hülya Sayılan Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650