E-ISSN: 1308-5263
Isolated Granulocytic Sarcoma of the Breast after Allogeneic Stem Cell Transplantation: A Rare Involvement Also Detected by 18FDG-PET/CT [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(1): 88-91 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0106  

Isolated Granulocytic Sarcoma of the Breast after Allogeneic Stem Cell Transplantation: A Rare Involvement Also Detected by 18FDG-PET/CT

Eren Gündüz1, Meltem Olga Akay1, Mustafa Karagülle1, İlknur Sivrikoz Ak2
1Eskişehir Osmangazi University School Of Medicine, Department Of Hematology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University School Of Medicine, Nuclear Medicine, Eskişehir, Turkey

Granulocytic sarcoma is a tumor consisting of myeloid blasts with or without maturation that occurs at an anatomical site other than bone marrow. Most frequently affected sites are skin, lymph nodes, gastrointestinal tract, bone, soft tissue and testes. AML may manifest as granulocytic sarcoma at diagnosis or relapse. Although it has been considered to be rare relapse as granulocytic sarcoma after stem cell transplantation is being increasingly reported. However it is rare without bone marrow involvement and in AML M6 subtype. Breast is also a rare involvement. We report a 30-year-old woman with AML M6 relapsed 16 months after allogeneic stem cell transplantation as a granulocytic sarcoma in right breast without bone marrow involvement. She was treated with systemic chemotherapy but died of sepsis. 18FDG-PET/CT images were also obtained and detected lesions other than detected by breast ultrasound. The incidence of granulocytic sarcoma may increase if suspected or new diagnostic modalities are performed.

Keywords: Granulocytic sarcoma, Breast, Stem cell transplantation, 18FDG-PET/CT


Allogeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Memede İzole Granülositik Sarkom: 18FDG-PET/CT ile de Saptanan Nadir Bir Tutulum

Eren Gündüz1, Meltem Olga Akay1, Mustafa Karagülle1, İlknur Sivrikoz Ak2
1Eskişehir Osmangazi University School Of Medicine, Department Of Hematology, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University School Of Medicine, Nuclear Medicine, Eskişehir, Turkey

Granülositik sarkom matürasyonlu ve matürasyonsuz miyeloid blastlardan oluşan ve kemik iliği dışındaki anatomik bölgelerde yerleşen bir tümördür. En sık etkilenen bölgeler cilt, lenf nodları, gastrointestinal sistem, kemik, yumuşak doku ve testistir. AML tanı ya da relaps anında granülositik sarkom olarak ortaya çıkabilir. Nadir olduğu düşünülmekle birlikte kök hücre nakli sonrası granülositik sarkom olarak relaps giderek artan biçimde bildirilmektedir. Fakat kemik iliği tutulumu olmaksızın ve AML M6 alt tipinde nadirdir. Yazımızda AML M6 tanısıyla takip edilen ve allogeneik kök hücre naklinden 16 ay sonra kemik iliği tutulumu olmaksızın sağ memede granülositik sarkom şeklinde relaps görülen 30 yaşındaki kadın hastayı sunduk. Hastaya sistemik kemoterapi verildi ancak sepsis nedeniyle kaybedildi. 18FDG-PET/CT görüntülerinde meme ultrasonunda saptanmayan lezyonlar izlendi. Şüphe edildiği takdirde ya da yeni tanı modaliteleri kullanıldığında granülositik sarkom insidansının artabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Granülositik sarkom, Meme, Kök hücre nakli, 18FDG-PET/CT


Eren Gündüz, Meltem Olga Akay, Mustafa Karagülle, İlknur Sivrikoz Ak. Isolated Granulocytic Sarcoma of the Breast after Allogeneic Stem Cell Transplantation: A Rare Involvement Also Detected by 18FDG-PET/CT. Turk J Hematol. 2014; 31(1): 88-91

Corresponding Author: Eren Gündüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650