E-ISSN: 1308-5263
Treatment of intrathecal methotrexate overdose with folinic acid rescue and lumbar cerebrospinal fluid exchange: A report of two cases [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(1): 63-67 | DOI: 10.5152/tjh.2011.08  

Treatment of intrathecal methotrexate overdose with folinic acid rescue and lumbar cerebrospinal fluid exchange: A report of two cases

Elif Kazancı1, Hüseyin Gülen2, Ayşe Erbay1, Canan Vergin1
1Clinics Of Pediatric Hematology - Oncology, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Pediatric Hematology, Faculty Of Pediatric, Celal Bayar University, Manisa, Turkey

We report two male cases (4- and 5-years-old) of intrathecal methotrexate overdose. The two boys with acute lymphoblastic leukemia were to receive intrathecal injection of methotrexate. Instead of the prescribed 12 mg, they both received a dose of 120 mg. The initial cerebrospinal fluid samples showed methotrexate concentration of 2.24x10-2M in case 1 and 1.32x10-2M in case 2. The cases were successfully treated with cerebrospinal fluid (CSF) exchange and intravenous folinic acid rescue. The favorable outcome in our cases suggests that CSF exchange is safe and that folinic acid rescue may be adequate to prevent sequelae in patients subjected to intrathecal MTX overdoses up to 120 mg. We propose CSF exchange and intravenous folinic acid as the mainstay of treatment. In addition to the staff’s failure to check the drug label carefully, the marked resemblance of the two dose preparations of MTX may have been contributory.

Keywords: Methotrexate, intrathecal, overdose, treatment


Yüksek doz intratekal metotreksat’ın folinik asit ve beyin omurilik sıvısı değişimi ile tedavisi: İki olgu sunumu

Elif Kazancı1, Hüseyin Gülen2, Ayşe Erbay1, Canan Vergin1
1Clinics Of Pediatric Hematology - Oncology, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İzmir
2Department Of Pediatric Hematology, Faculty Of Pediatric, Celal Bayar University, Manisa

İntratekal (IT) metotreksat uygulaması, merkezi sinir sistemi lösemisinin önlenmesi ve tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Metotreksatın yüksek dozda veya uzun süreli uygulamaları ciddi nörotoksisiteye yol açabilir. Burada, hatalı olarak yüksek dozda intratekal metotreksat verilen iki olgu sunulmaktadır. Akut lenfoblastik lösemi tanısıyla izlenen 4 ve 5 yaşlarındaki iki erkek olguya, reçete edilen 12 mg yerine yanlışlıkla 120 mg dozunda intratekal metotreksat uygulandı. Uygulama sonrası başlangıç beyin omurilik sıvısı metotreksat düzeyleri sırasıyla 2.24x10-2M ve 1.32x10-2M idi. Olgular beyin omurilik sıvısı değişimi ve intravenöz folinik asit desteği ile başarılı bir şekilde tedavi edildiler. Takiplerinde klinik gidişin iyi olması, 120 mg’a kadar yüksek doz intratekal metotreksat uygulanmış hastalarda, beyin omurilik sıvısı değişimi ve folinik asit kurtarma tedavisinin sekelleri önleme açısından yeterli olabileceğini göstermektedir. Bu hatalı uygulamaya asistanların ilaç dozlarını kontrol etmedeki hatalarının ve farklı dozlardaki metotreksat preparatlarının benzer kutularda üretilmesinin yol açtığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, intratekal, yüksek doz, tedavi


Elif Kazancı, Hüseyin Gülen, Ayşe Erbay, Canan Vergin. Treatment of intrathecal methotrexate overdose with folinic acid rescue and lumbar cerebrospinal fluid exchange: A report of two cases. Turk J Hematol. 2011; 28(1): 63-67

Corresponding Author: Elif Kazancı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650