E-ISSN: 1308-5263
Intestinal mucus accumulation in a child with acute myeloblastic leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(4): 207-209

Intestinal mucus accumulation in a child with acute myeloblastic leukemia

Barış Malbora1, Zekai Avcı1, Deniz Anuk İnce2, Ünser Arıkan3, Namık Özbek1
1Department Of Pediatric Hematology, Başkent University, School Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Pediatrics, Başkent University, School Of Medicine, Ankara, Turkey
3Department Of Pathology, Başkent University, School Of Medicine, Ankara, Turkey

Intestinal mucus accumulation is a very rare situation observed in some solid tumors, intestinal inflammation, mucosal hyperplasia, elevated intestinal pressure, and various other diseases. However, it has never been described in acute myeloblastic leukemia. The pathogenesis of intestinal mucus accumulation is still not clear. Here, we report a 14-year-old girl with acute myeloblastic leukemia and febrile neutropenia in addition to typhlitis. She was also immobilized due to joint contractures of the lower extremities and had intestinal mucus accumulation, which was, at first, misdiagnosed as intestinal parasitosis. We speculate that typhlitis, immobilization and decreased intestinal motility due to usage of antiemetic drugs might have been the potential etiologic factors in this case. However, its impact on prognosis of the primary disease is unknown.

Keywords: Acute myeloblastic leukemia, intestinal mucus accumulation, parasite


Akut myeloblastik lösemili bir çocukta intestinal mukus birikimi

Barış Malbora1, Zekai Avcı1, Deniz Anuk İnce2, Ünser Arıkan3, Namık Özbek1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

İntestinal mukus birikimi, solid tümörler, intestinal inflamasyon, mukozal hiperplazi, intestinal basınç artışı gibi çeşitli hastalıklarda nadiren görülen bir durumdur. Ancak, bu durum akut miyeloblastik lösemili hastalarda bildirilmemiştir. İntestinal mukus birikiminin patogenezi ise hala tam olarak bilinememektedir. Burada, 14 yaşında akut miyeloblastik lösemili, febril nötropenili ve tifilitli bir kız hastayı sunduk. Hastamız, ayrıca alt ekstremite eklem kontraktürü nedeniyle immobilize idi. İntestinal mukus birikimi nedeniyle başlangıçta intestinal parazitoz tanısı almıştı. Biz burada, tiflit, immobilizasyon ve kullanılan antiemetikler nedeniyle barsak hareketlerinin azalmasının potansiyel etyolojik faktörler olabileceğini düşündük. Ancak, bu durumun primer hastalığın prognozu üzerine etkisi bilinmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyeloblastik lösemi, intestinal mukus birikimi, parazit


Barış Malbora, Zekai Avcı, Deniz Anuk İnce, Ünser Arıkan, Namık Özbek. Intestinal mucus accumulation in a child with acute myeloblastic leukemia. Turk J Hematol. 2009; 26(4): 207-209

Corresponding Author: Barış Malbora, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650