E-ISSN: 1308-5263
Extramedullary plasmacytoma presenting as a mediastinal mass [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(3): 228-231 | DOI: 10.5152/tjh.2011.59  

Extramedullary plasmacytoma presenting as a mediastinal mass

Arpana Shukla, Vivek Bansal, Ritu Bhutani, Gaurav Kumar, Jai Sharma, Surinder Solanki, Anurag Mehta
Rajiv Gandhi Cancer Institute And Research Centre, Department Of Radiation Oncology, Sector V, Rohini, Delhi, India

Extramedullary plasmacytoma (EMP) is a plasma cell neoplasm without bone marrow involvement or other systemic characteristics of multiple myeloma. Few large-scale clinical studies have been conducted because of the rarity of EMP, especially when it arises from the mediastinum. Herein we report a rare case of solitary mediastinal plasmacytoma with reactive pleural effusion. A 58-year-old female presented with grade 4 dyspnea and dysphagia, with a mediastinal mass observed with on PET. CT-guided biopsy results were suggestive of IgG kappa-type EMP arising from the anterior mediastinum. The patient was treated with local radiotherapy to the mediastinum, and had clinical and radiological response s were good. Radiotherapy is an effective treatment for mediastinal EMP, but a complete workup is mandatory, including PET, as the majority of such masses coexist with multiple myeloma.

Keywords: Extramedullary, plasmacytoma, mediastinal, radiotherapy


Mediastende kitle ile beliren ilik dışı (ekstramedüller) plazmositom

Arpana Shukla1, Vivek Bansal1, Ritu Bhutani1, Gaurav Kumar1, Jai Sharma1, Surinder Solanki1, Anurag Mehta1

Ekstramedüller plazmasitom (EMP) kemik iliği tutulumu veya multipl miyelomun diğer sistemik özelliklerinin bulunmadığı bir plazma hücre neoplazisidir. Özellikle mediasten kökenli EMP seyrek görüldüğünden büyük ölçekli klinik çalışma sayısı oldukça azdır. Burada reaktif plevra sıvısı ile birlikte mediastende plazmasitomun görüldüğü nadir bir olgu bildirilmektedir. Derece 4 dispne ve disfajiden yakınan 58 yaşındaki bir kadında PET incelemesi mediasten kitlesini ortaya çıkarmıştır. CT-yönlendirmeli biyopsi bulguları ön mediastenden kaynaklanan IgG kappa-tip EMP tanısını koydurmuştur. Mediastene lokal radyoterapi uygulanarak iyi klinik ve radyolojik yanıt elde edilmiştir. Radyoterapi mediasten kökenli EMP için etkin bir tedavi olmakla birlikte. bu kitlelerin büyük bir bölümü multipl miyelomla birlikte geliştiğinden PET’i de içeren tam bir klinik çalışma yapmak zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Ekstramedüller plazmasitom, plazmasitom, mediastinal, radyoterapi


Arpana Shukla, Vivek Bansal, Ritu Bhutani, Gaurav Kumar, Jai Sharma, Surinder Solanki, Anurag Mehta. Extramedullary plasmacytoma presenting as a mediastinal mass. Turk J Hematol. 2011; 28(3): 228-231

Corresponding Author: Ritu Bhutani, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650