E-ISSN: 1308-5263
Effects of Omeprazole on Iron Absorption: Preliminary Study [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2013; 30(3): 307-310 | DOI: 10.4274/tjh.2013.0042  

Effects of Omeprazole on Iron Absorption: Preliminary Study

Mahmut Yaşar Çeliker1, Anupama Chawla1, Catherine Messina2, Mila Tempel1
1Department Of Pediatrics, Stony Brook Long Island Children’s Hospital, Stony Brook, Usa
2Department Of Preventive Medicine, Stony Brook University Medical Center, Stony Brook, Usa

Objective: Increasing numbers of pediatric and adult patients are being treated with proton pump inhibitors (PPIs). PPIs are known to inhibit gastric acid secretion. Nonheme iron requires gastric acid for conversion to the ferrous form for absorption. Ninety percent of dietary and 100% of oral iron therapy is in the nonheme form. To the best of our knowledge, the effect of PPIs on iron absorption has not been studied in humans. Our study assessed the relationship between omeprazole therapy and iron absorption in healthy subjects.

Materials and Methods: We recruited 9 healthy volunteers between June 2010 and March 2011. Subjects with chronic illness, anemia, or use of PPI therapy were excluded. Serum iron concentrations were measured 1, 2, and 3 h after the ingestion of iron (control group). The measurements were repeated on a subsequent visit after 4 daily oral administrations of omeprazole at a dose of 40 mg (treatment group).

Results: One female and 8 male volunteers were enrolled in the study with a mean age of 33 years. There was no statistical difference detected between baseline, 1-h, 2-h, and 3-h iron levels between control and treatment groups.

Conclusion: Administration of omeprazole for a short duration does not affect absorption of orally administered iron in healthy individuals.

Keywords: Iron, Omeprazole, PPI, Proton pump inhibitors, Anemia


Omeprazol’un Demir Absorpsiyonundaki Etkileri: Ön Çalışma

Mahmut Yaşar Çeliker1, Anupama Chawla1, Catherine Messina2, Mila Tempel1
1Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Stony Brook Long Island Çocuk Hastanesi, Stony Brook, Abd
2Önleyici Tıp Anabilim Dalı, Stony Brook Üniversitesi Tıp Merkezi, Stony Brook, Abd

Amaç: Giderek artan sayıda pediatrik ve yetişkin hastalar proton pompa inhibitörleri (PPI) ile tedavi edilmektedir. PPI’ların mide asidini inhibe ettikleri bilinmektedir. Heme’e bağlı olmayan demir ferroz şekline geçerek absorb edilebilmesi için mide asidi gerektirir. Diyetteki demirin yüzde doksanı ve tedavide kullanılan demirin yüzde yüzü heme’e bağlı olmayan durumdadır. Bilgimize göre PPI’ların demir absobsiyonunda nasıl etki ettiği insanlarda araştırılmamıstır. Araştırmamız omeprazol tedavisi ile demir absorbsiyonu arasındaki ilişkiyi sağlıklı kişilerde incelemiştir.

Gereç ve Yöntemler: Haziran 2010 ile Mart 2011 arasında 9 sağlıklı gönüllüyü çalışmamiz için davet ettik. Kronik hastalığı veya anemisi olan kişilerle PPI tedavisinde olan kişileri dışladık. Serum demir konsantrasyonunu demir alımından 1, 2, ve 3 saat sonra ölçtük (kontrol grubu). Bu ölçümleri bir sonraki ziyarette 4 günlük oral 40 mg dozunda omeprazol tedavisinden sonra tekrarladık (tedavi grubu).

Bulgular: Ortalama yaşları 33 yıl olan 8 erkek ve 1 kadın gönüllü çalışmamıza katıldı. Kontrol grubu ile tedavi grubu arasında bazal, 1 saat, 2 saat, ve 3 saat sonraki demir konsantrasyonları arasında istatistiksel anlamlı bir fark görülmedi.

Sonuç: Sağlıklı kişilerde kısa bir zaman sürecince verilen omeprazol oral olarak alınan demirin absorbsiyonunu etkilemez.

Anahtar Kelimeler: Demir, Omeprazol, PPI, Proton pompa inhibitörleri, Anemi


Mahmut Yaşar Çeliker, Anupama Chawla, Catherine Messina, Mila Tempel. Effects of Omeprazole on Iron Absorption: Preliminary Study. Turk J Hematol. 2013; 30(3): 307-310

Corresponding Author: Mahmut Yaşar Çeliker, United States


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650