E-ISSN: 1308-5263
Unilateral Exudative Retinal Detachment as the Sole Presentation of Relapsing Acute Lymphoblastic Leukemia [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(2): 181-184 | DOI: 10.5505/tjh.2012.72623  

Unilateral Exudative Retinal Detachment as the Sole Presentation of Relapsing Acute Lymphoblastic Leukemia

Fatih Mehmet Azık1, Arsen Akıncı1, Tülin Revide Şaylı1, Vildan Kosan Çulha1, Kuddusi Teberik2, Mehmet Yasin Teke2, Fatih Gürbüz1
1Diskapi Children’s Hospital, Department Of Pediatric Hematology, Ankara, Turkey
2Ulucanlar Eye Hospital, Ankara, Turkey

Ocular findings are rarely the initial symptom of leukemia, although up to 90% of all leukemia patients have fundus changes during the course of the disease. Herein we report a relapsing acute lymphoblastic leukemia patient with the sole presentation of sudden visual loss and exudative retinal detachment. An 8-year-old boy with acute lymphoblastic leukemia developed sudden visual loss during his first remission period. Bullous retinal detachment with total afferent pupillary defect was observed. Orbital magnetic resonance imaging revealed an intraocular mass lesion; simultaneously obtained bone marrow and cerebrospinal fluid samples showed no evidence of leukemic cells. Following local irradiation, and systemic and intrathecal chemotherapy the mass disappeared. Local irradiation, and systemic and intrathecal chemotherapy effectively controlled the isolated ocular relapse of acute lymphoblastic leukemia and eliminated the need for enucleation.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, Exudative retinal detachment, Relapse


Relaps Akut Lenfoblastik Lösemide Tek Bulgu Olarak Unilateral Eksudatif Retina Dekolmanı

Fatih Mehmet Azık1, Arsen Akıncı1, Tülin Revide Şaylı1, Vildan Kosan Çulha1, Kuddusi Teberik2, Mehmet Yasin Teke2, Fatih Gürbüz1
1Dışkapı Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ulucanlar Göz Hastanesi, Ankara

Löseminin seyrinde fundus değişiklikleri tüm hastaların %90'ında görülmesine rağmen, lösemide göz tutulumu nadiren ilk bulgu olarak karşımıza çıkar. Burada, ani görme kaybı ve eksudatif retina dekolmanının akut lenfoblastik lösemili bir olguda relapsın ilk bulgusu olarak saptandığını bildiriyoruz. Sekiz yaşında akut lenfoblastik lösemi tanısı alan bir erkek çocukta birinci remisyon döneminde ani görme kaybı gelişti. Total afferent pupiller defekt ile birlikte büllöz retina dekolmanı tespit edildi. Orbital manyetik rezonans görüntüleme ile intraokuler kitle lezyonu olduğu belirlendi. Eş zamanlı yapılan kemik iliği ve beyin omurilik sıvısı incelemelerinde lösemik tutulum saptanmadı. Lokal radyoterapi sonrası sistemik ve intratekal kemoterapi uygulandı, kitlede rezolusyon gelişti. Sonuç olarak, akut lenfoblastik lösemide görülebilen izole göz relapsının kontrol altına alınmasında lokal radyoterapi, sistemik ve intratekal kemoterapinin etkili olduğunu ve enükleasyon gereksinimini ortadan kaldırdığını belirtiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, Eksudatif retina dekolmanı, Relaps


Fatih Mehmet Azık, Arsen Akıncı, Tülin Revide Şaylı, Vildan Kosan Çulha, Kuddusi Teberik, Mehmet Yasin Teke, Fatih Gürbüz. Unilateral Exudative Retinal Detachment as the Sole Presentation of Relapsing Acute Lymphoblastic Leukemia. Turk J Hematol. 2012; 29(2): 181-184

Corresponding Author: Fatih Mehmet Azık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650