E-ISSN: 1308-5263
The effects of low electromagnetic field and lead acetate combination on some hemato-biochemical and immunotoxicological parameters in mice [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2009; 26(4): 181-189

The effects of low electromagnetic field and lead acetate combination on some hemato-biochemical and immunotoxicological parameters in mice

Mohamed Abd El-azim Hashem1, Nabela Imam El-sharkawy2
1Department Of Clinical Pathology, Faculty Of Vet. Medicine, Zagazig University, El-zeraa Street, Sharkia Province, Egypt
2Department Of Forensic Medicine And Toxicology, Faculty Of Vet. Medicine, Zagazig University, El-zeraa Street, Sharkia Province, Egypt

OBJECTIVE: The present study was carried out to investigate the potential effects of extremely low-frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) and lead acetate on some hemato-biochemical, immune and pathologic variables in mice.
METHODS: A total of 90 female mice were equally divided into six groups. (Gp. 1) kept as control, (Gp. 2) exposed to EMF of 2 millitesla (mT) intensity and 50 Hz frequency (4h/day) for 30 days, (Gps. 3 and 4) were administered lead acetate orally at doses 1 and 5 mg/kg BW, respectively for 30 days. The last 2 groups (5, 6) were exposed to EMF- lead combination for the same period.
RESULTS: EMF exposure induced a significant increase in RBCs (p<0.001), WBCs (p<0.01) and platelets (p<0.001) counts, compared to control. However, anemia and leukopenia were recorded with oral administration of Pb acetate. The phagocytosis % and phagocytic index were significantly (p<0.05) increased in mice exposed to EMF for 30 days, but decreased (p<0.01) in the animals given the highest dose of lead. Comparing to unexposed mice, significant variation in biochemical parameters (glucose, enzymes, and protein profiles) were noticed. Combined lead and EMF treatments had antagonizing effect on some previous parameters, whereas mice given the highest dose of lead with EMF aggravated hemato-biochemical and pathological findings.
CONCLUSION: We concluded that combined exposure to ELF-EMF and Pb acetate produced significant changes in the hemato-biochemical and immune parameters which were both real and inconsistent. (Turk J Hematol 2009; 26: 181-9)

Keywords: Low electromagnetic field, lead acetate, hemato-biochemical parameters, phagocytic index


Farelerdeki bazı hemato-biyokimyasal ve immunotoksikolojik parametrelerde düşük elektromanyetik alan ile kurşun asetat kombinasyonunun etkileri

Mohamed Abd El-azim Hashem1, Nabela Imam El-sharkawy2
1
2

AMAÇ: Mevcut çalışma farelerdeki bazı hemato-biyokimyasal, immun ve patolojik değişkenler üzerinde aşırı düşük frekansta elektromanyetik alanların (ELF-EMF) ve kurşun asetatın potansiyel etkilerini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem ve Gereçler: Toplam 90 dişi fare eşit sayıda altı gruba ayrıldı. 1. Grup kontrol olarak tutuldu, 2. Grup 30 gün boyunca 2 militesla (mT) yoğunlukta ve 50 Hz frekansta (4 saat/gün) EMF'ye maruz bırakıldı, 3. ve 4. Gruplara 30 gün boyunca belirtilen sırayla oral olarak 1 ve 5 mg/kg BW dozlarda kurşun asetat verildi. Son 2 grup (5, 6) aynı süre boyunca EMF-kurşun kombinasyonuna maruz bırakıldı.
YÖNTEMLER: Toplam 90 dişi fare eşit sayıda altı gruba ayrıldı. 1. Grup kontrol olarak tutuldu, 2. Grup 30 gün boyunca 2 militesla (mT) yoğunlukta ve 50 Hz frekansta (4 saat/gün) EMF'ye maruz bırakıldı, 3. ve 4. Gruplara 30 gün boyunca belirtilen sırayla oral olarak 1 ve 5 mg/kg BW dozlarda kurşun asetat verildi. Son 2 grup (5, 6) aynı süre boyunca EMF-kurşun kombinasyonuna maruz bırakıldı.
BULGULAR: EMF maruz kalım kontrol ile kıyaslandığında eritrosit’lerde (p<0.001), lökosit’lerde (p<0.01) ve trombositlerde (p<0.001) sayımlarında önemli bir düşüş görüldü. Ancak Pb asetatın oral tatbiki ile anemi ve lökopeni kaydedildi. Fagositoz yüzdesi ve fagositik indeksi 30 gün boyunca EMF’ye maruz bırakılan farelerde önemli ölçüde (p<0.05) yükseldi fakat yüksek dozlarda kurşun verilenlerde düştü (p<0.01). Maruz bırakılmayan farelerle kıyaslandığında biyokimyasal parametrelerde (glukoz, enzimler ve protein profilleri) önemli değişiklik fark edildi. Kombine kurşun ve EMF tedavileri daha önceki bazı parametreler üzerinde antagonize edici etkiye sahipti, oysa EMF ile birlikte en yüksek dozda kurşun verilen fareler hemato-biyokimyasal ve patolojik bulguları şiddetlendirdi.
SONUÇ: ELF-EMF ve Pb asetatın birlikte maruziyeti hemato-biyokimyasal ve immun parametrelerde gerçek ama tutarsız ağır değişiklikler üretti. (Turk J Hematol 2009; 26: 181-9)

Anahtar Kelimeler: Düşük frekans elektromanyetik alan, kurşun asetat, hemato-biyokimyasal parametre, fagositik indeks


Mohamed Abd El-azim Hashem, Nabela Imam El-sharkawy. The effects of low electromagnetic field and lead acetate combination on some hemato-biochemical and immunotoxicological parameters in mice. Turk J Hematol. 2009; 26(4): 181-189

Corresponding Author: Mohamed Abd El-azim Hashem, Egypt


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650