E-ISSN: 1308-5263
The role of tumor necrosis factor-alpha -308 G/A and transforming growth factor-beta 1 -915 G/C polymorphisms in childhood idiopathic thrombocytopenic purpura [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(3): 170-175 | DOI: 10.5152/tjh.2011.50  

The role of tumor necrosis factor-alpha -308 G/A and transforming growth factor-beta 1 -915 G/C polymorphisms in childhood idiopathic thrombocytopenic purpura

Emel Okulu1, Talia İleri2, Vildan Koşan Çulha3, Fatih Mehmet Azık3, Yonca Eğin4, Zümrüt Uysal2, Nejat Akar4
1Department Of Pediatrics, Faculty Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Hematology, Faculty Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
3Department Of Pediatric Hematology, Ankara Dışkapı Children’s Health Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Pediatrics, Division Of Pediatric Molecular Pathology And Genetics, Faculty Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: To increase our understanding of the etiology of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) some cytokine gene polymorphisms were analyzed for susceptibility to the disease. The aim of this study was to investigate the role of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) -308 G/A and transforming growth factor-beta 1 (TGF-β1) –915 G/C polymorphisms in the development and clinical progression of childhood ITP.
METHODS: In all, 50 pediatric patients with ITP (25 with acute ITP and 25 with chronic ITP) and 48 healthy controls were investigated via LightCycler® PCR analysis for TNF-α -308 G/A and TGF-β1 -915 G/C polymorphisms.
RESULTS: The frequency of TNF-α -308 G/A polymorphism was 20%, 16%, and 22.9% in the acute ITP patients, chronic ITP patients, and controls, respectively (p>0.05). The frequency of TGF-β1 -915 G/C polymorphism was 16%, 8%, and 8.3% in the acute ITP patients, chronic ITP patients, and controls, respectively (p>0.05). The risk of developing ITP and clinical progression were not associated with TNF-α -308 G/A (OR: 0.738, 95% CI: 0.275-1.981, and OR: 0.762, 95% CI: 0.179-3.249) or TGF-β1 -915 G/C (OR: 1.5, 95% CI: 0.396-5.685, and OR: 0.457, 95% CI: 0.076-2.755) polymorphisms.
CONCLUSION: The frequency of TNF-α -308 G/A and TGF-β1 -915 G/C polymorphisms did not differ between pediatric ITP patients and healthy controls, and these polymorphisms were not associated with susceptibility to the development and clinical progression of the disease.

Keywords: Idiopathic thrombocytopenic purpura, childhood, TNF-α, TGF-β1, polymorphism


Çocukluk çağı idiopatik trombositopenik purpura'da TNF-α-308G/A ve TGF-β1-915G/C polimorfizmlerinin rolü

Emel Okulu1, Talia İleri2, Vildan Koşan Çulha3, Fatih Mehmet Azık3, Yonca Eğin4, Zümrüt Uysal2, Nejat Akar4
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
3Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Pediatrik Moleküler Patoloji Ve Genetik Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: İdiopatik trombositopenik purpura (ITP)’nın etyolojisini anlayabilmek için, hastalığa yatkınlık üzerinde bazı sitokin gen polimorfizmleri incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı ITP’si gelişimi ve klinik seyrinde tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α) –308G/A ve transforming growth faktör-beta1 (TGF-β1) –915G/C polimorfizmlerinin rolünü araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Elli ITP’li çocuk hasta (25 akut ITP, 25 kronik ITP) ve 48 sağlıklı kontrol TNF-α–308G/A ve TGF-β1–915G/C polimorfizmleri için Light Cycler PCR analizi ile araştırıldı.
BULGULAR: Akut ITP, kronik ITP ve kontrollerde TNF-α–308G/A polimorfizm sıklığı sırasıyla %20, %16 ve %22,9 (p>0.05), ve TGF-β1–915G/C polimorfizm sıklığı sırasıyla %16, %8 ve %8,3 (p>0.05) idi. ITP gelişim riski ve klinik seyri ile TNF-α–308G/A (OR: 0.738, %95 Cl: 0.275-1.981 ve OR: 0.762, %95 Cl: 0.179-3.249) ve TGF-β1–915G/C (OR: 1.5, %95 Cl: 0.396-5.685 ve OR: 0.457, %95 Cl: 0.076-2.755) polimorfizmleri arasında ilişkili bulunamadı.
SONUÇ: Bu sonuçlar, çocukluk çağı ITP hastalarında TNF-α–308G/A ve TGF-β1–915G/C polimorfizmlerinin sıklığının sağlıklılardan farklı olmadığını göstermiş olup, bu polimorfizmlerin ITP gelişimi ve hastalığın klinik seyri için risk oluşturmadığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İdiopatik trombositopenik purpura, çocukluk çağı, TNF-α, TGF-β1, polimorfizm


Emel Okulu, Talia İleri, Vildan Koşan Çulha, Fatih Mehmet Azık, Yonca Eğin, Zümrüt Uysal, Nejat Akar. The role of tumor necrosis factor-alpha -308 G/A and transforming growth factor-beta 1 -915 G/C polymorphisms in childhood idiopathic thrombocytopenic purpura. Turk J Hematol. 2011; 28(3): 170-175

Corresponding Author: Emel Okulu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650