E-ISSN: 1308-5263
The importance of protein profiling in the diagnosis and treatment of hematologic malignancies [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(1): 1-14 | DOI: 10.5152/tjh.2011.01  

The importance of protein profiling in the diagnosis and treatment of hematologic malignancies

Gülşan Şanlı-mohamed1, Taylan Turan1, Hüseyin Atakan Ekiz2, Yusuf Baran3
1Department Of Chemistry, Science Faculty, İzmir Institute Of Technology, Urla, İzmir, Turkey
2Department Of Oncological Sciences, University Of Utah, Salt Lake City, Utah, Usa
3Department Of Molecular Biology And Genetics, Science Faculty, İzmir Institute Of Technology, Urla, İzmir, Turkey

Proteins are important targets in cancer research because malignancy is associated with defects in cell protein machinery. Protein profiling is an emerging independent subspecialty of proteomics that is rapidly expanding and providing unprecedented insight into biological events. Quantitative assessment of protein levels in hematologic malignancies seeks a comprehensive understanding of leukemia-associated protein patterns for use in aiding diagnosis, follow-up treatment, and the prediction of clinical outcomes. Many recently developed high-throughput proteomic methods can be applied to protein profiling. Herein the importance of protein profiling, its exploitation in leukemia research, and its clinical usefulness in the treatment and diagnosis of various cancer types, and techniques for determining changes in protein profiling are reviewed.

Keywords: Hematologic malignancies, leukemia, proteomics, protein profiling


Hematolojik malignitelerin tanı ve tedavisinde protein profillemenin önemi

Gülşan Şanlı-mohamed1, Taylan Turan1, Hüseyin Atakan Ekiz2, Yusuf Baran3
1Department Of Chemistry, Science Faculty, İzmir Institute Of Technology, Urla, İzmir
2Department Of Oncological Sciences, University Of Utah, Salt Lake City, Utah, Usa
3Department Of Molecular Biology And Genetics, Science Faculty, İzmir Institute Of Technology, Urla, İzmir

Malignitelerde proteinlerin hücresel mekanizmalarında meydana gelen bozukluklardan dolayı, proteinler kanser araştırmaları için önemli hedeflerdir. Proteomiksin alt uzmanlık dalı olarak ortaya çıkan ve bağımsız bir alan olan protein profilleme biyolojik olaylara farklı bir bakış açısı sağlamak amacıyla hızla gelişmektedir. Hematolojik malignitelerdeki protein düzeylerinin kantitatif olarak değerlendirilmesi, teşhise yardımcı olması, tedavinin izlenmesi ve klinik sonuçların tahmininde mükemmel bir yaklaşım olması nedeni ile lösemi ile ilgili protein modellerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini amaçlamaktadır. Son dönemlerde geliştirilen yüksek verimli yöntemler protein profillemede kullanılabilir. Bu makalede, protein profillemenin önemi, lösemi araştırmalarındaki rolü, çeşitli kanser tiplerinin tanısı ve tedavisi için klinik kullanımları ve protein profilindeki değişikliklerin belirlenmesinde kullanılan teknikler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hematolojik malignitiler, lösemi, proteomiks, protein profilleme


Gülşan Şanlı-mohamed, Taylan Turan, Hüseyin Atakan Ekiz, Yusuf Baran. The importance of protein profiling in the diagnosis and treatment of hematologic malignancies. Turk J Hematol. 2011; 28(1): 1-14

Corresponding Author: Yusuf Baran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650