E-ISSN: 1308-5263
The effect of HBB: c.*+96T>C (3’UTR +1570 T>C) on the mild b-thalassemia intermedia phenotype [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(3): 219-222 | DOI: 10.5152/tjh.2011.57  

The effect of HBB: c.*+96T>C (3’UTR +1570 T>C) on the mild b-thalassemia intermedia phenotype

Türker Bilgen1, Duran Canatan2, Yunus Arıkan1, Akif Yeşilipek3, İbrahim Keser1
1Department Of Medical Biology And Genetics, Faculty Of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Mediterranean Blood Disease Foundation, Hemoglobinopathy Diagnosis Center, Antalya, Turkey
3Department Of Pediatric Hematology, Faculty Of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Hemoglobin beta (HBB): c.*+96T>C substitution is very rare among β-globin gene mutations and its clinical significance remains to be clarified. The present study aimed to investigate the role of HBB: c.*+96T>C in the β-thalassemia intermedia phenotype in a Turkish family. The proband and parents were screened for β-globin gene mutations via direct sequencing. Hematological and physical examination results were recorded, and correlated according to genotype. The proband was compound heterozygous for Cod 8 (-AA) and HBB: c.*+96T>C, whereas his mother and father were heterozygous for Cod 8 (-AA) and HBB: c.*+96T>C, respectively. The father had almost normal hematological findings, whereas the mother had the typical β-thalassemia trait phenotype. The proband was diagnosed as mild β-thalassemia intermedia based on hepatosplenomegaly and hematological findings. To the best of our knowledge this is the first report of HBB: c.*+96T>C mutation in a Turkish family. HBB: c.* 96T>C substitution is a very rare, but clinically relevant β-globin gene mutation. Additionally, we think that if 1 spouse is a carrier for β-globin gene mutation the other should be screened for silent mutations, such as HBB: c.*+96T>C mutation of the β-globin gene, even if she/he does not have any clinical or hematological signs of the β-thalassemia trait phenotype.

Keywords: Mild β, -thalassemia intermedia, b-globin gene, HBB: c.*+96T>C


HBB: c.*+96T>C (3’UTR +1570 T>C) mutasyonunun ılımlı tip beta-talasemi intermedia fenotipi üzerine etkisi

Türker Bilgen1, Duran Canatan2, Yunus Arıkan1, Akif Yeşilipek3, İbrahim Keser1
1Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Tr-07059, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı, Hemoglobinopati Tanı Merkezi, Antalya, Türkiye
3Pediatrik Hematoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Tr-07059, Antalya, Türkiye

Hemoglobin beta (HBB): c.*+96T>C, β-globin geninde çok nadir görülen ve klinik önemi henüz tam olarak aydınlatılamamış bir değişimdir. Bu çalışmada; bir Türk ailede HBB: c.*+96T>C değişiminin beta-talasemi intermedia fenotipi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Beta-talasemi intermedia ön tanılı çocuk ile anne ve babasının β-globin gen mutasyonları DNA dizi analizi yöntemiyle tarandı. Aile bireylerinin hematolojik ve klinik bulguları elde edilerek, genotipleri ile birlikte değerlendirildi. Direkt DNA dizi analizi yöntemiyle mutasyon taranması sonucunda, olgunun Cod 8 (-AA) ve HBB: c.*+96T>C mutasyonları açısından birleşik heterozigot olduğu belirlendi. Annenin Cod 8 (-AA) mutasyonu, babanın ise HBB: c.*+96T>C mutasyonu yönünden taşıyıcı oldukları görüldü. Anne klasik beta-talasemi taşıyıcı bulgularına sahip iken, babanın klinik ve hematolojik açıdan normale yakın olduğu belirlendi. Diğer yandan olgu, hematoloji bulgularına ek olarak, hepato-splenomegalinin varlığı ile ılımlı tip beta-talasemi intermedia tanısı aldı. Bu çalışmada, HBB: c.*+96T>C değişimi ilk kez bir Türk ailesinde bildirilmektedir. Cod 8 (-AA) ve HBB: c.*+96T>C değişimleri açısından birlikte heterozigot olan olguda, sadece Cod 8 (-AA) mutasyonu ile açıklanamayacak klinik bulguların gözlenmesi nedeniyle, HBB: c.*+96T>C’ nın taşıyıcılarda sessiz, ancak başka bir mutasyonla birlikte olduğunda hastalık şiddetini artıran, klinik açıdan önemli bir β-globin geni mutasyonu olduğu sonucuna varıldı. Ayrıca, çiftlerden birinin taşıyıcılığının genetik testlerle kesinleştiği durumlarda, diğerinin klinik ve hematolojik olarak taşıyıcı bulgularına sahip olmasa bile, HBB: c.*+96T>C gibi hematolojik açıdan sessiz mutasyonlar için taranması gerektiğini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ilımlı tip beta-talasemi intermedia, Beta-globin geni, HBB: c.*+96T>C


Türker Bilgen, Duran Canatan, Yunus Arıkan, Akif Yeşilipek, İbrahim Keser. The effect of HBB: c.*+96T>C (3’UTR +1570 T>C) on the mild b-thalassemia intermedia phenotype. Turk J Hematol. 2011; 28(3): 219-222

Corresponding Author: İbrahim Keser, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650