E-ISSN: 1308-5263
The Use of Low-Dose Recombinant Tissue Plasminogen Activator to Treat a Preterm Infant with an Intrauterine Spontaneous Arterial Thromboembolis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2015; 32(4): 359-362 | DOI: 10.4274/tjh.2015.0016  

The Use of Low-Dose Recombinant Tissue Plasminogen Activator to Treat a Preterm Infant with an Intrauterine Spontaneous Arterial Thromboembolis

Yaşar Demirelli, Kadir Şerafettin Tekgündüz, İbrahim Caner, Mustafa Kara
Atatürk University Faculty of Medicine, Division of Neonatology, Erzurum, Turkey

Neonatal thromboembolic events are rare, and only a few cases of intrauterine spontaneous arterial thromboembolisms have been reported in the literature. Thrombolytic therapy with recombinant tissue plasminogen activator is usually the preferred treatment because it has a short half-life, fewer systemic side effects, and a strong, specific affinity for fibrin. Protocols vary from center to center, but there is still no consensus regarding the proper dosage or treatment duration. Herein, we present the case of an intrauterine spontaneous arterial thromboembolism in a preterm infant that completely resolved after being treated with low-dose recombinant tissue plasminogen activator (0.02 mg/kg/h).

Keywords: Preterm, Thromboembolism, Tissue, Plasminogen, Intrauterine arterial thromboembolism, Low dose recombinant tPA therapy


Intrauterin Spontan Arteriyel Trombozlu Bir Preterm Bebeğin Düşük Doz Rekombinan Doku Plazminojen Aktivatörü ile Tedavis

Yaşar Demirelli, Kadir Şerafettin Tekgündüz, İbrahim Caner, Mustafa Kara
Atatürk University Faculty of Medicine, Division of Neonatology, Erzurum, Turkey

Yenidoğanda tromboembolik olaylar sık değildir. Literatürde spontan intrauterin arteriyel tromboz olgusu oldukça az bildirilmiştir. Tromboemboli tedavisinde yarılanma ömrü kısa olduğu için rekombinan doku plazminojen aktivatörü çoğunlukla tercih edilmektedir. Tedavi protokolü merkezden merkeze değişiklik göstermesine karşın, doz ve süre konusunda bir uzlaşı yoktur. Biz burada kullanılabilecek en düşük dozlardan biriyle (0,02 mg/kg/doz) tamamen iyileşme sağladığımız intrauterin spontan arteriyel trombozlu bir olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Preterm, Tromboemboli, Doku, Plazminojen, İntrauterin arteriyel tromboembolizm, Düşük doz rekombinant tPA tedavisi


Yaşar Demirelli, Kadir Şerafettin Tekgündüz, İbrahim Caner, Mustafa Kara. The Use of Low-Dose Recombinant Tissue Plasminogen Activator to Treat a Preterm Infant with an Intrauterine Spontaneous Arterial Thromboembolis. Turk J Hematol. 2015; 32(4): 359-362

Corresponding Author: Kadir Şerafettin Tekgündüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650