E-ISSN: 1308-5263
The relation between soluble endothelial protein C receptor and factor VIII levels and FVIII/sEPCR index in healthy infants [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(1): 27-32 | DOI: 10.5152/tjh.2011.02  

The relation between soluble endothelial protein C receptor and factor VIII levels and FVIII/sEPCR index in healthy infants

Filiz Şimşek Orhon1, Yonca Eğin2, Betül Ulukol1, Sevgi Başkan1, Nejat Akar2
1Department Of Pediatrics, Division Of Social Pediatrics, School Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2Department Of Pediatrics,division Of Pediatric Molecular Genetics, School Of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Both soluble endothelial protein C receptor (sEPCR) and factor VIII (FVIII) seem to be potential mediators in thrombotic and inflammatory states. The aim of the present study was to determine the relation between plasma sEPCR and FVIII levels in a group of healthy Turkish infants.
METHODS: The study population consisted of 50 healthy infants aged 6 months (Group 1, n=23) and 12 months (Group 2, n=27) having no acute or chronic infection and/or disease. sEPCR levels and FVIII levels were measured by ELISA and one stage factor assay method, respectively.
RESULTS: The sEPCR levels of the infants aged 6 months were found higher than those of the infants aged 12 months (p<0.001). There was a correlation between sEPCR and FVIII levels of the infants in Group 1 (6-month-old infants) (r=0.678, p<0.001). FVIII/sEPCR index was 0.73±0.3 and 1.0±0.5 in Group 1 and Group 2, respectively (p=0.027). A correlation between infant age and FVIII/sEPCR index was found (r=0.312, p=0.027).
CONCLUSION: The FVIII/sEPCR index in healthy infants reflects the physiological condition of this population. The finding showing a positive relationship between sEPCR and FVIII levels suggests a possible interaction between these mediators in healthy infants aged six months.

Keywords: Soluble endothelial protein C receptor (sEPCR), factor VIII, healthy infants, thrombosis


Sağlıklı süt çocuklarında çözünür endotelyal protein C reseptörü ve faktor VIII düzeyleri arasında ilişki ve FVIII/sEPCR indeksi

Filiz Şimşek Orhon1, Yonca Eğin2, Betül Ulukol1, Sevgi Başkan1, Nejat Akar2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Çözünür endotelyal protein C reseptörü (sEPCR) ve faktör VIII (FVIII) trombotik ve inflamatuvar durumlarda potansiyel arabileşenler olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı; bir grup sağlıklı süt çocuğunda plazma sEPCR ve FVIII düzeyleri arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır.
YÖNTEMLER: Çalışma grubunu herhangi bir akut ya da kronik hastalığı ve/veya enfeksiyonu olmayan, sağlıklı 6 aylık (Grup 1, n=23) ve 12 aylık (Grup 2, n=27) çocuklar oluşturmaktadır. sEPCR düzeyleri ve FVIII düzeyleri sırasıyla; ELISA ve one stage factor metodu ile çalışılmıştır.
BULGULAR: Altı aylık çocukların sEPCR düzeyleri oniki aylık olanlardan daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Grup 1’i oluşturan 6 aylık çocuklarda sEPCR ve FVIII düzeyleri arasında bir korelasyon vardır (r=0.678, p<0.001). FVIII/sEPCR indeksi Grup 1’de 0.73±0.3 ve Grup 2’de 1.0±0.5 olarak bulunmuştur (p=0.027). Çocuğun yaşı ve FVIII/sEPCR indeksi arasında bir korelasyon saptanmıştır (r=0.312, p=0.027).
SONUÇ: Çalışmada sağlıklı çocuklarda kullanılan FVIII/sEPCR indeksi bu populasyonun fizyolojik durumunu yansıtmaktadır. Altı aylık çocuklarda sEPCR ile FVIII arasındaki pozitif ilişki bu yaş grubundaki çocuklarda bu mediatörler arasında muhtemel bir etkileşim olduğunu gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: sEPCR, Factor VIII, sağlıklı süt çocukları, tromboz


Filiz Şimşek Orhon, Yonca Eğin, Betül Ulukol, Sevgi Başkan, Nejat Akar. The relation between soluble endothelial protein C receptor and factor VIII levels and FVIII/sEPCR index in healthy infants. Turk J Hematol. 2011; 28(1): 27-32

Corresponding Author: Filiz Şimşek Orhon, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650