E-ISSN: 1308-5263
Optimization of transfection of green fluorescent protein in pursuing mesenchymal stem cells in vivo [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(4): 172-175

Optimization of transfection of green fluorescent protein in pursuing mesenchymal stem cells in vivo

Yusuf Baran1, Ali Uğur Ural2, Ferit Avcu2, Meral Sarper3, Pınar Elçi3, Aysel Pekel4
1Medical And Cancer Research Center, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey. Molecular Biology And Genetics Department, İzmir Institute Of Technology, İzmir, Turkey
2Medical And Cancer Research Center, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey. Hematology Department Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey
3Medical And Cancer Research Center, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey
4Immunology Department Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: Green Fluorescent Protein (GFP) has been used as a marker of gene expression and a single cell marker in living organisms in cell biology studies. The important areas that GFP is used are expression levels of different genes in different organisms by inserting GFP in these genes and as a marker in living cells. In this study, we tried to optimize transfection of mesenchymal stem cells, (MSCs) used for regeneration of damaged tissues in animals, by GFP containing plasmid vector by which MSCs can be followed in vivo.
METHODS: To this aim, phM-GFP plasmid vector carrying GFP gene and effectene transfection reagent were used.
RESULTS: The data revealed that twice transfection of MSCs resulted in higher expression of GFP for longer times as compared to once transfected MSCs. On the other hand, leaving the chemical transfection agents in the medium induced apoptosis after a while.
CONCLUSION: As a conclusion we suggest the transfection of MSCs twice with 48 hours interval and removal of transfection agents after 8 hours which removed toxic and apoptotic effects of the chemicals.

Keywords: Green fluorescent protein, mesenchymal stem cells, transfection, effectene


Mezankimal kök hücrelerin in vivo takibinde yeşil floresan protein aktarılmasının optimizasyonu

Yusuf Baran1, Ali Uğur Ural2, Ferit Avcu2, Meral Sarper3, Pınar Elçi3, Aysel Pekel4
1Medical And Cancer Research Center, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey. Molecular Biology And Genetics Department, İzmir Institute Of Technology, İzmir, Turkey
2Medical And Cancer Research Center, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey. Hematology Department Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey
3Medical And Cancer Research Center, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey
4Immunology Department Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey

AMAÇ: Yeşil floresan proteini (YFP), günümüzde hücre biyolojisi çalışmalarında tanımlayıcı gen ve hücre işaretleyici olarak kullanılmaktadır. YFP’nin oldukça önemli kullanım alanları farklı genlerin içerisine eklenerek bu genlerin farklı organizmalardaki ekspresyonlarının miktar tayininde ve canlı hücreler içerisinde işaretleyici olarak kullanılabilmesidir. Bu çalışmamızda doku tamiri amacıyla ve hayvanlara aktardığımız mezankimal kök hücrelerini (MKH) in vivo takip edebilmek amacı ile YFP genini içeren plazmid vektörünün MKH’lara aktarılmasını optimize etmeye çalıştık.
YÖNTEMLER: Bu amaçla YFP geni taşıyan phM-YFP plazmid vektörü ve MKH’lara plazmid vektörün aktarılması amacı ile Effectene Transfeksiyon kiti kullanılmıştır.
BULGULAR: Elde edilen sonuçlar, MKH’ların phM-YFP ile iki defa transfekte edilmelerinin tek bir defa transfekte edilmelerine göre daha yüksek oranda ve daha uzun süreli YFP ekspresyonu sağladığını göstermiştir.
SONUÇ: MKH’ların YFP ile işaretlenmesi çalışmalarında transfeksiyon kimyasallarının yeterli bir inkübasyondan sonra uzaklaştırılmasının ve transfeksiyon işleminin 48 saat arayla iki defa yapılmasının MKH’ların aktarıldığı doku veya canlılarda daha uzun süreli ve daha etkin bir şekilde takibine olanak sağlayacağı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil floresan protein, mezenkimal kök hücreler, transfeksiyon, effectene


Yusuf Baran, Ali Uğur Ural, Ferit Avcu, Meral Sarper, Pınar Elçi, Aysel Pekel. Optimization of transfection of green fluorescent protein in pursuing mesenchymal stem cells in vivo. Turk J Hematol. 2008; 25(4): 172-175

Corresponding Author: Ali Uğur Ural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650