E-ISSN: 1308-5263
Different desferrioxamine usage in the patients with thalassemia major: a cost-effect analysis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2004; 21(4): 173-176

Different desferrioxamine usage in the patients with thalassemia major: a cost-effect analysis

Duran Canatan1, Cavidan Karadoğan2, Nihal Balta2, Nurgül Oğuz2, Rüya Coşan2, Özcan Cengiz2, Aslıhan Oruçoğlu1
1Department Of Pediatrics Hematology, Medical Faculty, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Antalya State Hospital-thalassemia Center, Antalya, Turkey

Regular desferrioxamine (DFO) usage in patients with thalassemia major (TM) ameliorates hepatic, cardiac and endocrine dysfunction, improves growth and sexual maturation and prolongs survival. The difficulties of administering DFO with classic pumps are well known. The aim of this study was to compare the iron accumulation and cost effects between the continuous 48 hours infusion of DFO with infusor pump and the intermittent 40 hours infusion with classic pump in patients with TM. A total of 54 patients with TM were divided to two groups, first group includes 27 patients (18 female, 9 male) aged between 5.5 and 20.5 years, and were infused a total of 100 mg/kg DFO with infusor in 48 hours. Second group includes 27 patients (18 female, 9 male) aged between 6 and 22 years, were infused a total of 200 mg/kg DFO in 4 days with an intermittent infusions for about in 40 hours. After one year of treatment, the patients were compared from a clinical view point and cost of medical treatment. No statistical difference was found between infusor pump and classic pump in terms of cost-effectiveness.

Keywords: Desferrioxamine, Infusion pumps, Thalassemia, Cost-effectivity.


Talassemi majörlü hastalarda farklı desferrioksamin kullanımı: Maliyet-etkinlik analizi

Duran Canatan1, Cavidan Karadoğan2, Nihal Balta2, Nurgül Oğuz2, Rüya Coşan2, Özcan Cengiz2, Aslıhan Oruçoğlu1
1Department Of Pediatrics Hematology, Medical Faculty, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey
2Antalya State Hospital-thalassemia Center, Antalya, Turkey

Talassemi majörlü hastalarda düzenli desferrioksamin (DFO) kullanımı hepatik, kardiyak ve endokrin bozuklukları düzeltir, büyüme ve seksüel olgunlaşmayı arttırır ve sağkalımı uzatır. DFO’yu klasik pompa ile vermenin zorlukları bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı sürekli 48 saat infüzyon pompası ile DFO verilmesi ile aralıklı 40 saat klasik pompa infüzyonu arasında demir birikimi ve maliyet-etkinlik karşılaştırması yapmaktır. Talassemi majörlü 54 hasta iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta yaşları 5.5 ile 20.5 arasında değişen 27 hasta (18 kadın, 9 erkek) 48 saatte infüzyon pompası ile toplam 100 mg/kg DFO, yaşları 6 ile 22 yıl arasında değişen 27 hastalı k (18 kadın, 9 erkek) ikinci gruba ise aralıklı infüzyon ile 4 günden toplam 200 mg/kg DFO verilmiştir. Tedaviden bir yıl sonra gruplar klinik ve maliyet-etkinlik açısından değerlendirilmiştir. Bir yılın sonunda iki grup arası nda klinik ve maliyet-etkinlik açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Desferrioxamine, infüzyon pompası, Talassemi, Maliyet-etkinlik.


Duran Canatan, Cavidan Karadoğan, Nihal Balta, Nurgül Oğuz, Rüya Coşan, Özcan Cengiz, Aslıhan Oruçoğlu. Different desferrioxamine usage in the patients with thalassemia major: a cost-effect analysis. Turk J Hematol. 2004; 21(4): 173-176

Corresponding Author: Duran Canatan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650