E-ISSN: 1308-5263
The levels of nitric oxide in beta-thalassemia minor [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2008; 25(4): 187-189

The levels of nitric oxide in beta-thalassemia minor

Nihayet Bayraktar1, Mehmet Ali Erkurt2, İsmet Aydoğdu2, Yalçın Başaran3
1Department Of Biochemistry, Inonu University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
2Department Of Hematology, Inonu University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
3Department Of Internal Medicine, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the relationship between NO (nitric oxide) and beta-thalassemia minor.
METHODS: A total of 60 patients with beta-thalassemia minor (30 M, 30 F) were included in the study. The control group consisted of 60 healthy subjects (30 M, 30 F). Plasma nitrite/nitrate levels were measured using the Griess reaction method and analyzed by spectrophotometry at 545 nm.
RESULTS: Plasma direct nitrite, total nitrite and nitrate levels were 7.561±6.19, 42.548±7.37 and 34.84±6.24 in beta-thalassemia minor patients versus 36.9±19.8, 85.9±35.3 and 48.61±17.35 Ìmol/dl in controls, respectively. Plasma direct nitrite, total nitrite and nitrate levels were significantly lower in beta-thalassemia minor patients compared with the control group (p<0.001).
CONCLUSION: These findings confirm that plasma NO levels in beta-thalassemia minor patients are decreased at the time of diagnosis. This may be helpful in assessing the prognosis and follow-up evaluation of patients with beta-thalassemia minor.

Keywords: Thalassemia, nitric oxide, hemoglobin, hemolysis


Beta talasemi minörde nitrik oksit seviyeleri

Nihayet Bayraktar1, Mehmet Ali Erkurt2, İsmet Aydoğdu2, Yalçın Başaran3
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Malatya
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada beta talasemi minor ve nitrik oksit arasındaki ilişki araştırıldı
YÖNTEMLER: Çalışmaya 30 erkek ve 30 kadın olmak üzere toplam 60 beta talasemi minörlü hasta alındı. Kontrol grubu da tamamen sağlıklı 30 erkek ve 30 kadın toplam 60 denekten oluşturuldu. Plazma nitrit/nitrat seviyeleri Griess reaksiyon metodu kullanılarak ölçüldü ve 545 nanometrede spektrometri ile analiz edildi.
BULGULAR: Beta talasemi hastalarındaki ortalama plazma direk nitrit seviyesi Ìmol/dl olarak 7.56±6.19, total nitrit 42.54±7.37 ve nitrat 34.84 ± 6.24 bulundu. Buna karşılık kontrol grubunda sırasıyla 36.96±19.83, 85.97±35.28 ve 48.61±17.35 bulundu. Beta talasemi minörlü hastalarda plazma direk nitrit, total nitrit ve nitrat seviyesi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede azaldığı tespit edildi (p<0.001).
SONUÇ: Bu çalışma tanı anında plazma nitrik oksit seviyelerinin beta talasemi minörlü hastalarda azaldığını göstermektedir. Bu bilgi beta talasemi minörlü hastaların takibinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Talasemi, nitrik oksit, hemoglobin, hemoliz


Nihayet Bayraktar, Mehmet Ali Erkurt, İsmet Aydoğdu, Yalçın Başaran. The levels of nitric oxide in beta-thalassemia minor. Turk J Hematol. 2008; 25(4): 187-189

Corresponding Author: Mehmet Ali Erkurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650