E-ISSN: 1308-5263
Extramedullary Plasmacytoma of the Frontal Sinus: Case Report and Turkish Literature Review [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2014; 31(3): 301-306 | DOI: 10.4274/Tjh.2012.0175  

Extramedullary Plasmacytoma of the Frontal Sinus: Case Report and Turkish Literature Review

Ayşegül Verim, Shahrouz Sheidaii, Ömer Bilaç, Çiğdem Tepe Karaca, Barış Naiboğlu
Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Clinic Of Otorhinolaryngology, İstanbul, Turkey

Solitary extramedullary plasmacytomas (EMPs) are nonepithelial neoplasms of plasma cell origin categorized among non- Hodgkin lymphomas, without the bone marrow involvement and systemic spread seen in multiple myeloma. They are uncommon tumors comprising 3% of all plasma cell neoplasias. Although they usually occur in the upper respiratory tract, only 1 case of EMP localized to the frontal sinus has been reported in the English literature. We present in this report a rare case of EMP originated from the left frontal sinus leading to left eyeball proptosis and movement restriction. A survey of sinonasal EMPs in the Turkish literature is reported, as well. Paranasal computerized tomography and magnetic resonance imaging of a 69-year-old female who presented with left eyeball proptosis and left-sided headache revealed a solid mass in the left frontal sinus. Histopathological analysis of the completely excised mass supported the diagnosis of plasmacytoma. The definitive diagnosis of solitary EMP was confirmed with further investigations at hematology and oncology clinics. The patient was treated with surgery followed by local radiotherapy to the head and neck region, and she was disease-free at her 1-year follow-up. Treatment of sinonasal EMP is surgery alone or surgery combined with radiotherapy. Long-term follow-up is a requisite for systemic control because of the disease’s high potential to transform into multiple myeloma.

Keywords: Extramedullary plasmacytoma, Frontal sinus, Mucocel, Sinonasal neoplasm


Frontal Sinüs Yerleşimli Soliter Extrameduller Plazmasitoma: Olgu Sunumu ve Türk Literatür Derlemesi

Ayşegül Verim, Shahrouz Sheidaii, Ömer Bilaç, Çiğdem Tepe Karaca, Barış Naiboğlu
Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Clinic Of Otorhinolaryngology, İstanbul, Turkey

Ekstrameduller soliter plazmasitomlar plazma hücrelerinden kaynaklanan, non Hodgkin lemfomalar arasında sınıflandırılmış, kemik iliğini tutmayan ve multipl miyelom gibi jeneralize olmamış formda non epitelyal tümörlerdir. Nadir görülen tümörler olup plasma hücreli neoplazilerin %3’ünü oluştururlar. Çoğunlukla üst solunum yolunda sinonazal yerleşimli olmasına rağmen frontal sinüs yerleşimli olanına literatürde 1 olguda rastlanılmıştır. Bu yazıda sol frontal sinüs yerleşimli sol gözde proptoz ve hareket kısıtlılığına sebep olan nadir bir extrameduller soliter plazmasitom olgusu sunulmakta ve Türk literatüründeki sinonazal yerleşimli EMP’ler gözden geçirilmektedir. Altmış dokuz yaşında baş ağrısı ve sol gözde dışa itilme yakınması ile gelen bayan hastada çekilen paranazal BT ve MR sol frontal sinüs kitlesini ortaya koymuştur. Açık cerrahi ile tamamı çıkarılan kitlenin histopatolojik analizi plazmasitom tanısını koydurmuştur. Soliter EMP tanısı hematoloji ve onkoloji klinikleri tarafından yapılan tetkiklerle kesinleşmiştir. Hastaya postoperatif radyoterapi uygulanarak olumlu yanıt elde edilmiştir. Hasta halen sağlıklı olup 18. ay kontrolunda nüks izlenmemiştir. Sinonazal yerleşimli ekstramedüller plazmasitomların tedavileri cerrahi, cerrahi ve/veya radyoterapidir. Uzun dönemde hastalığın multipl miyeloma dönüşme gibi bir potansiyeli olabileceği gözardı edilmeden takiplerinde tam bir sistemik kontrol yapılması zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Ekstramedüller plazmasitom, Frontal sinus, Mukosel, Sinonazal neoplazm


Ayşegül Verim, Shahrouz Sheidaii, Ömer Bilaç, Çiğdem Tepe Karaca, Barış Naiboğlu. Extramedullary Plasmacytoma of the Frontal Sinus: Case Report and Turkish Literature Review. Turk J Hematol. 2014; 31(3): 301-306

Corresponding Author: Ayşegül Verim, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650