E-ISSN: 1308-5263
Inflammatory Bowel Disease and Thrombosis [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2012; 29(2): 111-119 | DOI: 10.5505/tjh.2012.04557  

Inflammatory Bowel Disease and Thrombosis

Ahmet Tezel1, Muzaffer Demir2
1Trakya University, School Of Medicine, Department Of Gastroenterology, Edirne, Turkey
2Trakya University, School Of Medicine, Department Of Hematology, Edirne, Turkey

Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a group of chronic and relapsing inflammatory disorders of the gastrointestinal system. In these cases, findings are detected in extraintestinal systems also. There is a tendency for thrombotic events in IBD, as in the other inflammatory processes. The pathogenesis of this thrombotic tendency is multidimensional, including lack of natural anticoagulants, prothrombotic media induced via the inflammatory process, long-term sedentary life style, steroid use, surgery, and catheter placement. The aim of this review was to highlight the positive relationship between IBD and thrombotic events, and the proper treatment of at-risk patients.

Keywords: Inflammatory bowel disease, Thrombosis


İnflamatuvar Barsak Hastalığı ve Tromboz

Ahmet Tezel1, Muzaffer Demir2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Edirne

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları gastrointestinal sistemin kronik, tekrarlayıcı inflamatuvar hastalıklarıdır. Bu olgularda GİS yanında diğer sistemleri de ilgilendiren bulgular saptanır. Diğer inflamatuvar patolojilerde olduğu gibi inflamatuvar Bağırsak hastalıklarında da trombotik olaylara eğilim artmaktadır. Tromboza yatkınlığın patogenezi çok boyutludur. Doğal antikoagülanlarda eksiklik, inflamatuvar sürecin yarattığı protrombotik ortam, uzun süreli hareketsizlik, steroid kullanımı, cerrahi girişim, kateter takılması tromboz gelişiminde suçlanmıştır. Bu derlemenin amacı İBH ve trombotik olaylar arasındaki ilişkiyi klinisyenlere hatırlatmak, tromboz gelişme riski olan olgularda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar Bağırsak hastalığı, Tromboz


Ahmet Tezel, Muzaffer Demir. Inflammatory Bowel Disease and Thrombosis. Turk J Hematol. 2012; 29(2): 111-119

Corresponding Author: Ahmet Tezel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650