E-ISSN: 1308-5263
Brucellosis presenting with pancytopenia due to hemophagocytic syndrome [Turk J Hematol]
Turk J Hematol. 2011; 28(1): 68-71 | DOI: 10.5152/tjh.2011.09  

Brucellosis presenting with pancytopenia due to hemophagocytic syndrome

Ela Erdem, Yıldız Yıldırmak, Nurşen Günaydın
Department Of Pediatrics, Şişli Etfal Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Reactive hemophagocytic syndrome is clinically characterized by fever, hepatosplenomegaly, pancytopenia, and coagulopathy, and is histologically characterized by excessive proliferation and activation of histiocytes or macrophages. It can occur with systemic infections, immunodeficiency, or underlying malignancy. Brucellosis is one of the rare causes of hemophagocytosis. Herein we report an 11-year-old male with pancytopenia due to hemophagocytosis during the course of brucellosis that responded favorably to therapy. Although rare, hemophagocytosis should be considered as a possible cause of pancytopenia in patients with brucellosis, especially in regions where brucellosis is frequently encountered.

Keywords: Brucellosis, pancytopenia, hemophagocytosis


Hemofagositik sendroma bağlı pansitopeni ile başvuran bruselloz olgusu

Ela Erdem, Yıldız Yıldırmak, Nurşen Günaydın
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul

Reaktif hemofagositik sendrom klinik olarak ateş, karaciğer ve dalak boyutlarında artış, pansitopeni ve pıhtılaşma bozuklukları; histolojik olarak da histiyosit ya da makrofajların artmış proliferasyon ve aktivasyonları ile karakterizedir. Sistemik hastalıklar, immun yetmezlikler ve altta yatan malignitelerle birlikte olabilir. Brusella, hemofagositozun nadir nedenlerinden biridir. Brusellanın sık görüldüğü ülkelerde pansitopenisi olan hastalarda hemofagositozu hatırlatmak amacı ile, brusella seyri sırasında hemofagositoza bağlı pansitopenisi olan, uygun tedavi sonrası iyileşen 11 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Brusella, pansitopeni, hemofagositoz


Ela Erdem, Yıldız Yıldırmak, Nurşen Günaydın. Brucellosis presenting with pancytopenia due to hemophagocytic syndrome. Turk J Hematol. 2011; 28(1): 68-71

Corresponding Author: Ela Erdem, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 Impact Factor (2017) = 0.650